Reglement

 • Artikel 1: Reservaties voor het verblijf van uw hond worden aangevraagd via mail auragohotel@hotmail.com of via de site. De periode van reservering, met vermelding van datum van aankomst en datum van vertrek. Aurago bevestigt steeds met een mail.
   
 • Artikel 2: De eigenaar is verplicht ons tijdig te verwittigen indien hij zijn hond niet kan komen afhalen op het afgesproken tijdstip.
   
 • Artikel 3: Bij het brengen van de hond moet het volledige bedrag voor het verblijf betaald worden. Er is geen bankcontact aanwezig
   
 • Artikel 4: Inentingen tegen Parvo, Carré en kennelhoest zijn verplicht en moeten minimaal één week en maximum één jaar voor het binnenbrengen van de hond toegediend zijn. Het bewijs wordt voorlegt via het inentingsboekje bij het brengen van de hond.
   
 • Artikel 5: Iedere hond moet vrij zijn van ongedierte en besmettelijke huidziekten. De honden moeten verplicht een vlooienband dragen of met een anti-parasitair middel behandeld zijn. Dit middel wordt best thuis reeds twee dagen vooraf toegediend. Graag de lege verpakking meebrengen als de hond gebracht wordt.
   
 • Artikel 6: De hoteluitbater is enkel verantwoordelijk voor de voeding , de dagelijkse verzorging en het onderdak van de hond. Wanneer uw hond ziek blijkt, behouden wij het recht ten allen tijde onze dierenarts te raadplegen voor de behandeling van uw dier. Dit op rekening van de eigenaar. Onze dierenarts is Lepoudere Cindy van Melkwezer. De hoteluitbater kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ziekte of het overlijden van uw hond.
   
 • Artikel 7: Iedere hond heeft recht op een eigen hok. Eigenaars van honden met een uitzonderlijke ontsnappingsvermogen moeten dat expliciet melden. We zullen elke hond het zo aangenaam mogelijk proberen te maken tijdens het verblijf. Als je hond over een omheining kan springen of loopsheid verwacht wordt, dient dit ook steeds vermeld te worden.
   
 • Artikel 8: Afwijkend gedrag van de hond moet gemeld en beschreven worden voordat de hond in het hotel geplaatst wordt. Er mag duidelijk vermeld worden als uw hond een hondenschool heeft gevolgd.
   
 • Artikel 9: Alle bijkomende kosten, zoals extra verzorging en medische verzorging dienen betaald te worden bij het ophalen van de hond. Bij niet volledig betalen blijft de hond in het hotel en vindt artikel 10 van toepassing.
   
 • Artikel 10: Honden die niet afgehaald worden op datum en uur van de afspraak worden gedurende veertien dagen in het hotel verder gehouden tegen het dubbele van het overeengekomen tarief. Na verloop van deze termijn zal het dier overgebracht worden naar een dierenasiel naar vrije keuze van de hoteluitbater.
   
 • Artikel 11: De prijs wordt berekend per dag. Indien uw hond na 16u wordt afgehaald zal u een volledige dag aangerekend worden. Wordt de hond in de voormiddag afgehaald, wordt een halve dag in rekening gebracht. Een dagverblijf zonder overnachting wil zeggen dat uw hond bij ons verblijft tussen 8u en 18u.
   
 • Artikel 12: Annulering moet op tijd aangegeven worden. Bij het annuleren 1 maand voor het ingaan van de overeenkomst vervalt de betaling. 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst dient 50% vereffend worden. Als binnen 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst wordt geannuleerd dient 100% vereffend te worden. Bij dringende omstandigheden (dood van de hond, ziekenhuisopname, ...) vragen we een attest om dit te staven.
   
 • Artikel 13: Ingeval van betwisting is de rechtbank van Leuven bevoegd.